Reklamné články sú spravidla cca 1/2 až 1 strany A4 dlhé textu a obsahujú 6 až 10 obrázkov. Reklamné články je vhodné napísať tak, aby viac krát obsahovali kľúčové frázy. Reklamné články dodáva zadávateľ reklamy a my pre Vás spravíme bezplatne optimalizáciu pre účely Internetu. V prípade potreby vieme zabezpečiť profesionálnych novinárov pre účely reportáže alebo napísania reklamného textu.

Jednorázové reklamné články:
Sú to PR články, ktoré píšete do médií, kde neplánujete v blízkej budúcnosti pridať ďalší článok. Môže sa jednať naozaj o "reklamný" článok, čiže má vyzdvihnúť pozitíva daného tovaru, produktu alebo služby s cieľom, aby zákazník predmet reklamy objednal - kúpil ihneď. Používajú sa napríklad pri zavedení nového produktu na trh, pri akciách, výpredajoch, otvorení nových prevádzok, atď. Tieto PR články by mali byť sugestívne s jasným odkazom čo má klient spraviť.


Odborné reklamné články:

Jedná sa o seriál PR článkov, kde Vy, ako odborník dávate typy, triky, rady z danej oblasti. Tento typ internetovej reklamy nie je na to, aby ste pomocou článkov niečo priamo predali, ale aby ste ukázali Vašu profesionalitu a vzbudili dôveru klienta, aby klient, ak hľadá produkt, alebo službu, ktorú ponúkate, chcel práve od Vás. Táto reklama má dlhodobý charakter, doporučujeme pravidelne v rovnakých intervaloch uverejňovať reklamné články a vytvoriť tak seriál. Tento typ reklamy má ešte jednu výhodu - čím viac článkov napíšete, tým ste viac krát na titulke. Tieto reklamné články by mali byť skôr odborného charakteru a majú ponúkať užitočné informácie.


Reklamné články ako " skrytá reklama " 

Ďalšou výhodou PR článkov je to, že záujemca ani nemusí zistiť, že číta reklamu. PR články môžeme napísať aj v tretej osobe alebo formou reportáže